Homepage » Humanidades » Arqueología » L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)

We will find it for you!
If you are looking for this book and not have stock, we will seek for you at no extra cost.
Just leave us your email, we will contact you as soon as we find it.

LOOK FOR ME!


Do not worry, we'll only contact you to let you know when we have the book. In any case your mail will be transferred to third parties or send you advertising or spam.
Books Frontpage L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)
 • 56,18 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 10/02/2020

Features:

 • Pages: 448
 • Format: 2,5x21,5x29,49 cm
 • Edition Date: 2016
 • Edition: 1
 • Language: Catalán.
 • Binding: Libro.
 • Weight: 1,64202 kg.
 • L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)

 • 9788447539048
 • Authors: Francisco Gracia Alonso [Autor], David García Rubert [Autor], Aa.Vv, Isabel Moreno Martínez [Autor]

 • El jaciment de Sant Jaume d’Alcanar, interpretat com una gran residència fortificada, representa una referència inexcusable en el marc dels estudis sobre la primera edat del ferro (650-550 ane, aprox.) a la península Ibèrica. El seu excel·lent grau de conservació, amb murs de pedra de dos metres d’alçària i una seqüència estratigràfica intacta, ha permès obtenir informacions amb un nivell de precisió gens habitual. D’altra banda, el conjunt de vasos ceràmics que ha proporcionat conforma indubtablement la millor col·lecció del període a l’àrea de l’actual Catalunya, tant pel que fa a la quantitat com al grau d’integritat i a la diversitat tipològica i de produccions. Si més no dues fites avalen la importància del jaciment des del punt de vista històric: el paper clau que Sant Jaume va tenir en les intenses relacions mantingudes amb els comerciants fenicis i la funció que desenvolupà com a centre d’un dels primers territoris polítics polinuclears documentats al nord-est peninsular.
 • 56,18 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available

The book belongs to the following catalogs