We will find it for you!
If you are looking for this book and not have stock, we will seek for you at no extra cost.
Just leave us your email, we will contact you as soon as we find it.

LOOK FOR ME!


Do not worry, we'll only contact you to let you know when we have the book. In any case your mail will be transferred to third parties or send you advertising or spam.
Books Frontpage Empresa i administració
 • 37,32 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 17/12/2019

Features:

 • Pages: 272
 • Format: 27x21 cm
 • Edition Date: 2011
 • Edition: 1
 • Language: Castellano.
 • Binding: Libro en otro formato.
 • Weight: 0,70 kg.
 • Empresa i administració

 • 9788497328524
 • Authors: María José Escudero Serrano [Autor], María Amparo De La Encarnación Gabin [Autor], Beatriz Vázquez Blömer [Autor]

 • Aquest llibre desenvolupa tots els continguts del mòdul professional d'Empresa i Administració que es contemplen en el Reial Decret 1631/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Gestió Administrativa i es fixen els seus ensenyaments mínims.;Està adreçat als estudiants que cursen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, tot i que també els resultarà de gran utilitat a totes aquelles persones que vulguin ampliar la seva formació.;El seu contingut, exposat de forma amena i clara, ofereix la formació necessària per dur a terme les funcions de suport administratiu de les tasques que es realitzen a l'empresa, tant pel que fa referència a les obligacions fiscals com a la seva relació amb els diversos organismes públics.;Per cobrir totalment els objectius del mòdul, el temari s'ha estructurat en els capítols següents;• Característiques de la innovació empresarial.;• El concepte jurídic d'empresa i empresari.;• El sistema tributari.;• Obligacions fiscals de l'empresa I: IAE, Declaració censal i IVA.;• Obligacions fiscals de l'empresa II: IRPF i Impost de societats.;• Estructura funcional i jurídica de l'Administració central, autonòmica i local.;• Les relacions entre administrat i Administració pública I: l'acte i el procediment administratiu.;• Les relacions entre administrat i Administració pública II: els contractes administratius i la jurisdicció administrativa.;• Gestió de la documentació davant l'Administració pública.;En cada capítol, el contingut teòric es recolza en una sèrie de casos pràctics resolts per facilitar la comprensió dels conceptes explicats. També es proposen activitats per fer a l'aula a mesura que el professor avança en la seva explicació.;A més, al final de cada capítol s'inclou un resum, activitats de comprovació de tipus test perquè l'alumne revisi la matèria estudiada i activitats d'aplicació perquè pugui treballar els continguts d'una forma més pràctica.;Com a complement didàctic, el material de suport per al professor inclou la guia didàctica, el solucionari de les activitats proposades i un dossier amb models d'examen.
 • 37,32 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available