Homepage » Infantiles, Juveniles Y Didácticos » Material Didáctico » Operacions administratives de compravenda

We will find it for you!
If you are looking for this book and not have stock, we will seek for you at no extra cost.
Just leave us your email, we will contact you as soon as we find it.

LOOK FOR ME!


Do not worry, we'll only contact you to let you know when we have the book. In any case your mail will be transferred to third parties or send you advertising or spam.
Books Frontpage Operacions administratives de compravenda
 • 35,94 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 18/12/2019

Features:

 • Pages: 320
 • Format: 27x21 cm
 • Edition Date: 2011
 • Edition: 1
 • Language: Castellano.
 • Binding: Libro en otro formato.
 • Weight: 0,84 kg.
 • Operacions administratives de compravenda

 • 9788497328548
 • Author: María José Escudero Serrano [Autor]

 • Aquest llibre desenvolupa tots els continguts del mòdul professional d'Operacions Administratives de Compravenda contemplades en el Reial Decret 1631/2009 del 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Gestió Administrativa i on es fixen els seus ensenyaments mínims.;S'adreça als estudiants que cursen el Cicle Formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, tot i que també ha de ser de gran utilitat per a totes les persones que necessitin ampliar la seva formació.;Els continguts del mòdul esmentat es desenvolupen en les unitats següents;1. Organització de l'empresa.;2. El procés de compres: cerca de proveïdors.;3. El procés de compres: selecció del proveïdor.;4. El contracte de compravenda.;5. Comanda i expedició de mercaderies.;6. Factura de compravenda.;7. Obligacions fiscals de l'IVA en la compravenda.;8. Tramitació de pagaments i cobraments.;9. Preu de venda i marge comercial.;10. Gestió d'existències VOC i punt de comanda.;11. Control d'existències i inventari.;12. Aplicacions informàtiques amb FacturaPlus.;L'enfocament de l'obra és essencialment pràctic, per tal d'acostar l'alumne a la realitat empresarial. Els continguts s'exposen de manera clara i precisa, amb nombrosos exemples i casos pràctics resolts. Al final de cada unitat es proposen diferents activitats per al treball individual o en equip.;El CD de l'alumne conté;• Plantilles en Word i en Excel per a confeccionar els documents de les activitats proposades en el llibre.;• La versió educativa SP FacturaPlus 2011 perquè l'alumne pugui realitzar el supòsit pràctic de la Unitat 12.;El material per al professor conté;• La guia didàctica.;• El solucionari de les activitats proposades.;• Un dossier amb models d'examen resolts.
 • 35,94 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available