Homepage » Infantiles, Juveniles Y Didácticos » Material Didáctico » Operacions administratives de compravenda

Ficha
Books Frontpage Operacions administratives de compravenda
 • 54,90 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 21/07/2020

  • Unit(s)
  • Comprar

Features:

 • Pages: 320
 • Format: 27x21 cm
 • Edition Date: 2011
 • Edition: 1
 • Language: Castellano, Catalán.
 • Binding: Libro en otro formato.
 • Weight: 0,84 kg.
 • Operacions administratives de compravenda

 • 9788497328548
 • Author: María José Escudero Serrano [Autor]

 • Aquest llibre desenvolupa tots els continguts del mòdul professional d'Operacions Administratives de Compravenda contemplades en el Reial Decret 1631/2009 del 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Gestió Administrativa i on es fixen els seus ensenyaments mínims.;S'adreça als estudiants que cursen el Cicle Formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, tot i que també ha de ser de gran utilitat per a totes les persones que necessitin ampliar la seva formació.;Els continguts del mòdul esmentat es desenvolupen en les unitats següents;1. Organització de l'empresa.;2. El procés de compres: cerca de proveïdors.;3. El procés de compres: selecció del proveïdor.;4. El contracte de compravenda.;5. Comanda i expedició de mercaderies.;6. Factura de compravenda.;7. Obligacions fiscals de l'IVA en la compravenda.;8. Tramitació de pagaments i cobraments.;9. Preu de venda i marge comercial.;10. Gestió d'existències VOC i punt de comanda.;11. Control d'existències i inventari.;12. Aplicacions informàtiques amb FacturaPlus.;L'enfocament de l'obra és essencialment pràctic, per tal d'acostar l'alumne a la realitat empresarial. Els continguts s'exposen de manera clara i precisa, amb nombrosos exemples i casos pràctics resolts. Al final de cada unitat es proposen diferents activitats per al treball individual o en equip.;El CD de l'alumne conté;• Plantilles en Word i en Excel per a confeccionar els documents de les activitats proposades en el llibre.;• La versió educativa SP FacturaPlus 2011 perquè l'alumne pugui realitzar el supòsit pràctic de la Unitat 12.;El material per al professor conté;• La guia didàctica.;• El solucionari de les activitats proposades.;• Un dossier amb models d'examen resolts.
 • 54,90 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
 • ESTIMATED DELIVERY DATE 21/07/2020


 • Unit(s)
 • Buy
  Free shipping to US