Homepage » Lenguas » Enseðanza Y Aprendizaje De Lenguas (Distintas Del Inglés) » Competencia en lingua galega N3 (2.ª edición)

We will find it for you!
If you are looking for this book and not have stock, we will seek for you at no extra cost.
Just leave us your email, we will contact you as soon as we find it.

LOOK FOR ME!


Do not worry, we'll only contact you to let you know when we have the book. In any case your mail will be transferred to third parties or send you advertising or spam.
Ficha
Books Frontpage Competencia en lingua galega N3 (2.ª edición)
 • 27,92 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 09/02/2021

  • Unit(s)

Features:

 • Pages: 88
 • Format: 0,3x0,2 cm
 • Edition Date: 2015
 • Edition: 1
 • Language: Castellano.
 • Binding: Tapa blanda o Bolsillo.
 • Weight: 0,31 kg.
 • Editorial: IDEASPROPIAS EDITORIAL
 • Competencia en lingua galega N3 (2.ª edición)

 • 9788498395624
 • Author: Francisco David Paz Lafuente [Autor]

 • Obter unhas competencias plenas en lingua galega ten a ver con desenvolver aptitudes e actitudes que permitan alcanzar os hábitos e habilidades lingüísticas necesarios para o éxito dos procesos comunicativos aos que se deben enfrontar os utentes en todos os ámbitos da vida. Este manual pretende garantir o éxito das situacións comunicativas do alumnado, fornecendo o marco teórico pertinente para, apoiándose na práctica, dar solución aos diferentes retos receptivos e produtivos inherentes a calquera contexto lingüístico. Será, pois, necesario para iso, avanzar do concreto ao abstracto, identificando os diferentes rexistros da lingua, atendendo aos usos nos diferentes contextos, ao tipo de produción, así como recoñecer aqueles elementos que lle serven de apoio e contribúen para a superación con éxito das interaccións comunicativas. Esta obra completa, que inclúe casos prácticos para facilitar a comprensión do contido e diversas actividades para a avaliación da súa aprendizaxe, resultará unha ferramenta imprescindíbel para identificar os trazos definitorios da lingua galega aplicados á comunicación oral e escrita da nosa realidade lingüística cotiá. Ademais, trátase dun material didáctico de apoio que lle axudará a preparar as probas de competencia en lingua galega necesarias para acceder ás accións formativas.
 • 27,92 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available

Other books by Francisco David Paz Lafuente:

Other books in the subject Enseðanza Y Aprendizaje De Lenguas (Distintas Del Inglés):