Homepage » Humanidades » Filosofía » Filosofía 1º Bach. LOMCE

We will find it for you!
If you are looking for this book and not have stock, we will seek for you at no extra cost.
Just leave us your email, we will contact you as soon as we find it.

LOOK FOR ME!


Do not worry, we'll only contact you to let you know when we have the book. In any case your mail will be transferred to third parties or send you advertising or spam.
Books Frontpage Filosofía 1º Bach. LOMCE
 • 53,40 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 11/02/2020

Features:

 • Pages: 410
 • Format: 27x20 cm
 • Edition: 1
 • Language: Gallego.
 • Binding: Libro.
 • Filosofía 1º Bach. LOMCE

 • 9788499951669
 • Author: Miguel ángel Martínez Quintanar [Autor]

 • Consideramos a utilidade do manual que presentamos para a materia de Filosofía, pola necesidade de ter un texto que actúa como motor do pensamento filosófico. Pensamos que non debía ser un mero relatorio de pensadores e ideas, aínda que os inclúe, pois incorporamos nesta proposta os recursos suficientes para abordar a materia con garantía. O libro estrutúrase en 12 temas que se corresponden coa proposta curricular. En cada tema encontraremos: Unhas primeiras páxinas de recoñecemento de ideas e preconceptos acompañados dunhas cuestións para resolver e filosofemas, así como textos e obras de arte para comentar. Na parte central, ou corpo do tema, preséntanse os conceptos con pequenos textos e cuestións á marxe para pensar, así como chamadas á selección de textos e recursos na web; esta parte complétase cun cuestionario de afianzamento de ideas. Finalmente, inclúese un apartado de actividades e aplicacións útiles (competencias); rematamos a unidade cunha biografía e suxestiónas web ou visionados de películas. ÍNDICE DO LIBRO 1. A filosofía: sentido, necesidade, historia. 2. O problema do coñecemento e a verdade. 3. A filosofía das ciencias: instrumento, obxectivos, investigación, métodos, contextos científico-técnicos. 4. A metafísica: o ser e a realidade. 5. A filosofía da natureza e as cosmovisións científicas. 6. O ser humano: evolución, natureza, cultura, corpo. 7. Antropoloxía filosófica: reflexións sobre o ser humano e sentido da existencia. 8. A ética: definición, obxecto, función, teorías. 9. Filosofía política: os fundamentos filosóficos do Estado. 10. A estética: reflexión filosófica sobre a arte. 11. A comunicación: lóxica retórica, argumentación. 12. Filosofía da empresa: racionalidade práctica e proxectiva.
 • 53,40 USD

 • * Free shipping to US.


 • Not available

Other books by Miguel ángel Martínez Quintanar:

Other books in the subject Filosofía: