Homepage » Humanidades » Filosofía » Filosofía 1º Bach. LOMCE

Books Frontpage Filosofía 1º Bach. LOMCE
 • 52,86 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
  • Unit(s)
  • Comprar
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 25/12/2019

Features:

 • Pages: 410
 • Format: 27x20 cm
 • Edition: 1
 • Language: Gallego.
 • Binding: Libro.
 • Filosofía 1º Bach. LOMCE

 • 9788499951669
 • Author: Miguel ángel Martínez Quintanar [Autor]

 • Consideramos a utilidade do manual que presentamos para a materia de Filosofía, pola necesidade de ter un texto que actúa como motor do pensamento filosófico. Pensamos que non debía ser un mero relatorio de pensadores e ideas, aínda que os inclúe, pois incorporamos nesta proposta os recursos suficientes para abordar a materia con garantía. O libro estrutúrase en 12 temas que se corresponden coa proposta curricular. En cada tema encontraremos: Unhas primeiras páxinas de recoñecemento de ideas e preconceptos acompañados dunhas cuestións para resolver e filosofemas, así como textos e obras de arte para comentar. Na parte central, ou corpo do tema, preséntanse os conceptos con pequenos textos e cuestións á marxe para pensar, así como chamadas á selección de textos e recursos na web; esta parte complétase cun cuestionario de afianzamento de ideas. Finalmente, inclúese un apartado de actividades e aplicacións útiles (competencias); rematamos a unidade cunha biografía e suxestiónas web ou visionados de películas. ÍNDICE DO LIBRO 1. A filosofía: sentido, necesidade, historia. 2. O problema do coñecemento e a verdade. 3. A filosofía das ciencias: instrumento, obxectivos, investigación, métodos, contextos científico-técnicos. 4. A metafísica: o ser e a realidade. 5. A filosofía da natureza e as cosmovisións científicas. 6. O ser humano: evolución, natureza, cultura, corpo. 7. Antropoloxía filosófica: reflexións sobre o ser humano e sentido da existencia. 8. A ética: definición, obxecto, función, teorías. 9. Filosofía política: os fundamentos filosóficos do Estado. 10. A estética: reflexión filosófica sobre a arte. 11. A comunicación: lóxica retórica, argumentación. 12. Filosofía da empresa: racionalidade práctica e proxectiva.
 • 52,86 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock

Other books by Miguel ángel Martínez Quintanar: